Online merkstrategie

 

Hoe sterk is jouw merk?

Als er geen merkstrategie of belofte is, dan gebruiken we een of meerdere brainstormsessies om de kaders hiervoor neer te gaan zetten met onze merkstrateeg. Waarom? Wie? Waar? Hoe? Saaie vragen op het eerste gezicht, maar hoe meer je je er in verdiept, hoe meer geïntrigeerd je kunt raken. Samen onderzoeken we of er een goede (digitale) merkstrategie is en hoe die er uit ziet.

Zonder duidelijk antwoord op deze vragen kunnen we geen sterke strategie bedenken die de eindklant door en door begrijpt, die zorgt voor een klantrelatie op lange termijn en die als fundament voor écht goede (digitale) concepten gebruikt kan worden. Als er al wel een heldere merkstrategie is, bepalen we in hoeverre het online platform hiermee in lijn is.

Online alignment

Het lijkt simpel, maar veel bedrijven slagen er niet in. Het koppelen van hun merkstrategie aan een doeltreffende online strategie. Een merk is tegenwoordig zichtbaar en bereikbaar via verschillende kanalen. Klanten gebruiken in hun Customer Journey die kanalen door elkaar. En dus moet je merk in al die kanalen op consistent hetzelfde uitstralen. Je merk moet overal voor het zelfde staan, je uitstraling, de verhalen die je vertelt en de functionaliteit en de service die je biedt, moeten daar op alle touchpoints altijd mee in lijn zijn. Een online platform is dus meer dan een website, het is de optelsom van de kanalen waarin het merk aanwezig is.

Als voorbereiding voor de strategische sessie brengen wij de online presence van een merk in kaart. Tijdens de strategische brainstormsessie presenteren we onze bevindingen en adviezen en benutten we onze mix van ervaring, enthousiasme en creativiteit om mét de klant een goede nieuwe ideeën voor een online merkstrategie te definiëren.

De 4 pijlers van een goed online platform

GOOD BRANDS | DESIGNS | CONTENT & INTERACTION | MAKE GOOD PLATFORMS!

Dat doen we langs een aantal lijnen. Een goed merk, een goed design, de juiste content en interactie maken een goed online platform. In de strategische sessie evalueren we daarom deze 4 elementen.

Output brainstorm sessions

Aan het eind van de strategische sessie liggen er nieuwe ideeën en aanbevelingen op tafel om de digitale strategie vorm te geven. Deze verwerken we tot concrete plannen die we in de een terugkoppelen in een vervolgsessie met stakeholders en beslissers. In de vervolgsessie bespreken we welke ideeën en aanbevelingen worden opgepakt en brengen we volgorde aan op basis van de geschatte opbrengst en toegevoegde waarde per onderwerp.

Dan moet duidelijk zijn welke ideeën en kanalen ontwikkeld moeten worden voor welk publiek om de beste resultaten te behalen. Deze evalueren we met alle stakeholders om overeenstemming te bereiken over waar we op gaan focussen.

Ook al weten we nog niet in detail wat we gaan ontwikkelen, we hebben nu wel duidelijkheid over:

• Welke ideeën we willen oppakken
• Welk publiek we via welke kanalen willen gaan bereiken
• Welke KPI’s daar aan verbonden zijn
• Wat de verwachtte opbrengst is per idee en kanaal is
• Hoeveel tijd en budget er beschikbaar is voor bouw en onderhoud van elk kanaal

Als dat helder is, kunnen we teams selecteren en een planning voor de realisatie gaan opstellen.